Ostatnia prosta


10 września 2018

Powoli dobiegają końca staże zawodowe uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu.

Podczas trzymiesięcznej praktyki w zawodzie uczestnicy projektu mają okazję doświadczyć całego zakresu zadań na danym stanowisku oraz w pełni wykorzystać wiedzę teoretyczną poznaną w trakcie kursów poprzedzających staż. Dla wielu z nich jest to pierwsze i zarazem bardzo cenne doświadczenie zawodowe, które ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i otrzymywania atrakcyjnych ofert pracy. Jednak oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego, stażyści cenią sobie również możliwość nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się bardzo pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej.

Młodzi ludzie z Elbląga rozpoczęli staże zawodowe z początkiem lipca, zatem dobrze już poznali specyfikę pracy. Nabyli nowych praktycznych umiejętności związanych z pracą indywidualną, jak i w grupie. Zaangażowanie i chęć rozwoju poszczególnych osób została dostrzeżona przez pracodawców, którzy deklarują chęć zatrudniania najlepszych stażystów. Uczestnicy chwalą sobie warunki odbywania stażu oraz zaufanie jakim zostali obdarzeni w realizacji obowiązków służbowych. Pozwoliło to im, nabyć większej pewności siebie oraz wzmocniło przekonanie o właściwym wyborze zawodu.

Na zakończenie staży zawodowych, każdy z uczestników otrzyma opinię od pracodawców z odbytego stażu oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje. Będą to pierwsze dokumenty, jakimi mogą operować na lokalnym rynku pracy.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych