Po pracę i edukację


5 października 2018

4 października br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Była to kolejna edycja tego przedsięwzięcia realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim.

Głównym celem Targów było zapoznanie mieszkańców powiatu lidzbarskiego z ofertą kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego, ofertami pracy w regionie i za granicą. Podczas Targów Edukacji i Pracy młodzież miała możliwość bezpośrednich rozmów z wystawcami, wśród których znaleźli się prywatni przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, placówki szkolne oraz instytucje szkoleniowe. Przy stoiskach Ochotniczych Hufców Pracy młodzież miała możliwość skorzystania z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy.

 

Lokalni pracodawcy i instytucje rynku pracy zaprezentowali ponad 200 ofert pracy w służbie mundurowej, usługach, handlu, produkcji. Uczestnicy przedsięwzięcia mieli okazję zapoznania się z propozycjami przygotowanymi przez instytucje wspierające integrację z rynkiem pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu – promującymi bogaty wachlarz usług oraz ofertę bezpłatnych kursów zawodowych. Ponadto, doradca zawodowy udzielał informacji nt. wyboru zawodu i kierunku kształcenia osobom uczącym się. Jednostka promowała też możliwość skorzystania z kursów w ramach tzw. „Ginących zawodów” oraz wspierała jednostki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie rekrutacji.

Targi Edukacji i Pracy odbyły się pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Starosty Powiatu Lidzbarskiego Jana Harhaja. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła „Gazeta Lidzbarska”.

Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.