Pożegnanie z Ubedą


25 czerwca 2018

23 czerwca dziesięcioosobowa grupa mechaników i kucharzy ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu oraz dziesięciu fryzjerów i mechaników z Grupy Wychowawczej w Olecku zakończyła trzytygodniowy, zagraniczny staż zawodowy w hiszpańskiej Ubedzie.

Staż zawodowy, w najstarszym mieście Hiszpanii, był głównym etapem V tury projektu „Inwestycja w przyszłość 3” realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w ramach programu Erasmus+. Wyjazd młodych ludzi poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania w Polsce, podczas których brali udział w zajęciach mających na celu stworzenie im podstaw do jak najefektywniejszego wykorzystania pobytu. Mieli zapewniony m.in. 70-godzinny kurs języka hiszpańskiego oraz przygotowanie kulturowe i pedagogiczne. Już na miejscu doskonalili swoje umiejętności językowe podczas 20 – godzinnego kursu języka hiszpańskiego pod okiem native speakera, natomiast przygotowaniem praktycznym w zawodach mechanik samochodowy, kucharz i fryzjer zajmowali się miejscowi mistrzowie sztuki.

Po wytężonej pracy młodzież znajdowała czas na zwiedzanie miasta Ubedy, gdzie zobaczyła między innymi: Iglesia de San Lorenzo, Plaza Vazquez de Molina, Centro Historico, Sinagoga del Agua oraz wiele innych atrakcji miasta. Wszyscy uczestniczyli także w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez miejscowe Muzeum Oliwy z Oliwek dotyczących poznania historii wytwarzania oliwy z oliwek na tych terenach. Zwiedzanie nie ograniczało się tylko do Ubedy. Młodzież miała okazję zobaczenia Granady, którą była zachwycona jak również spróbowania specjałów kuchni hiszpańskiej na wieczorze Tapas.

Praca w miejscowych zakładach mechanicznych, fryzjerskich oraz restauracjach pozwoliła uczestnikom na podniesienie swoich kompetencji zawodowych i poznanie specyfiki wykonywania swojego zawodu w innej części Europy. Ponadto codzienna praca w odmiennym środowisku kulturowym znacząco wpłynęła na poziom kompetencji językowych i społecznych młodych ludzi. Stali się oni odważniejsi oraz bardziej otwarci na innych co pozwoliło nawiązać międzynarodowe przyjaźnie. Najtrudniejsze dla uczestników okazały się jednak pożegnania z pracodawcami, którzy często zastępowali im rodziny. Nie obyło się oczywiście bez wzruszeń i łez. Uczestnicy projektu opuścili Ubedę bogatsi o nowe doświadczenia ze świadomością, że teraz nie ma dla nich rzeczy niemożliwych do wykonania. Poznali nie tylko piękny kraj jakim jest Hiszpania, ale przede wszystkim swoje możliwości, z których nie zdawali sobie sprawy.