Ruszają kursy zawodowe w Olsztynie


14 sierpnia 2019

12 sierpnia br. w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie odbyło się spotkanie organizacyjne z młodzieżą zainteresowaną udziałem w kursie „Operator wózka jezdniowego”. Celem szkolenia jest przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego prowadzenia wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Program szkolenia będzie obejmował takie zagadnienia jak: budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa i bhp, wymiany butli gazowej oraz praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym. Kurs zakończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W szkoleniu weźmie udział 10 osób w wieku 18-25 lat w tym uczestnicy i absolwenci OHP oraz młodzież poszukująca pracy i bezrobotna. Młodzi ludzie oprócz możliwości uzyskania nowych kwalifikacji uzyskają wsparcie z zakresu: pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Blok pozazawodowy przeprowadzą specjaliści Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Olsztynie. W ramach zajęć z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym młodzież pozna m.in. aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy, nabędzie umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z pracodawcą, sporządzania  dokumentów kwalifikacyjnych itp. Pośrednik pracy przedstawi uczestnikom kursu oferty pracy dostępne na lokalnym rynku. Zdobyte przez uczestników kompetencje zawodowe znacznie zwiększą szanse na uzyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Obecnie prowadzona jest również rekrutacja młodzieży na kurs „Stylizacja paznokci”. Młodzież zainteresowana uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zapraszamy do CEiPM OHP w Olsztynie. W ramach zajęć zapewniamy materiały do zajęć, ubezpieczenie NNW, wyżywienie, dofinansowanie kosztów przejazdu na zajęcia oraz wsparcie specjalistów OHP.