Ruszyły staże zawodowe w Kętrzynie


26 lipca 2018

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kętrzynie wkroczyło w decydujący etap realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Po nabyciu kwalifikacji zawodowych w trakcie kursów, uczestnicy projektu rozpoczęli staże zawodowe.

Dziesięciu uczestników projektu doskonali swoje umiejętności w zawodach takich jak: fryzjer, sprzedawca, magazynier, asystent nauczyciela przedszkola, czy pracownik obsługi biurowej. Staże rozpoczęły się w lipcu br. i po prawie miesiącu zauważalne są znaczne postępy w umiejętnościach stażystów. W trakcie stażu zawodowego uczestnicy zapoznali się ze stanowiskiem ich pracy i organizacją zakładu, w którym odbywany jest staż oraz z wieloma innymi czynnościami niezbędnymi do wykonywania ich zawodu. Uczestnicy projektu wykazują duże zainteresowanie wybranym zawodem i niewątpliwie należy oczekiwać kolejnych postępów w ich nauce.

 

Młodzież biorąca udział w stażu zawodowym może liczyć na wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, zobowiązanych do udzielania pomocy i wskazówek dla stażystów.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych