Spotkanie absolwentów


18 listopada 2019

15 listopada wychowawcy Hufca Pracy w Elblągu przy współpracy kadry Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zorganizowali spotkanie dla absolwentów jednostki.

Odpowiedź na propozycję była bardzo pozytywna. Na spotkanie przyszło ponad 20 byłych uczestników placówki. Przy wspólnym poczęstunku młodzież miała okazję porozmawiać z wychowawcami oraz dawnymi kolegami, wspominając lata szkolne, czy wyjazdy w ramach projektów Erasmus+. Zarówno dla młodzieży, jak i dla kadry była to też okazja do podzielenia się swoimi osiągnięciami oraz planami na przyszłość. Dodatkowo ciekawą atrakcją zaproponowaną absolwentom była gra w kręgle, która jeszcze bardziej zacieśniła więzi między uczestnikami spotkania. Na zakończenie wszyscy pożegnali się ciepłym słowem, życząc sobie powodzenia, jednocześnie zachęcając do dalszych wspólnych kontaktów i kolejnych spotkań.

Kadra Hufca Pracy w Elblągu dziękuje absolwentom za miły wieczór wspomnień!