Staże w Hiszpanii zakończone


18 października 2021

Dobiegły końca trzytygodniowe staże zawodowe w Ubedzie, w których wzięła udział młodzież OHP z Olecka i Pasłęka. Uczestnicy projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” doskonalili swoje umiejętności zawodowe w hiszpańskich warsztatach samochodowych, salonach fryzjerskich, sklepach i cukierniach.

Wyjazd młodych ludzi poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania w Polsce. Uczestnicy mieli zapewniony m.in. 70-godzinny kurs języka hiszpańskiego, przygotowanie kulturowe i opiekę pedagogiczną. Już na miejscu doskonalili swoje umiejętności językowe pod okiem native speakera. Przygotowaniem praktycznym zajęli się miejscowi pracodawcy. Mimo początkowych trudności związanych z potrzebą znajomości fachowego języka, uczniowie z każdym dniem radzili sobie coraz lepiej. Hiszpanie doceniali dokładność, skrupulatność i zaangażowanie polskich uczniów.

Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież nie tylko zdobyła nowe kompetencje zawodowe, ale poznała również kuchnię, kulturę i zabytki regionu Andaluzji. Co ważne, udział w projekcie pozytywnie wpłynął zarówno na chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych, jak i na poziom kompetencji językowych i społecznych młodych ludzi. Stali się odważniejsi oraz bardziej otwarci na innych, co między innymi pozwoliło nawiązać międzynarodowe przyjaźnie.

    

Projekt „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Europejskiego Funduszu Społecznego.