Staże w Szczytnie zakończone


30 października 2018

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczytnie dobiegły końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas trzymiesięcznego stażu młodzi ludzie uzyskali nowe umiejętności zawodowe oraz wiedzę niezbędną do wykonywania czynności w określonych zawodach. Lepiej poznali lokalny rynek pracy, ale przede wszystkim rozwinęli się w sferze osobistej, tym samym wykazując pełną gotowość do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej. Każdy pracodawca osobiście, bądź za pośrednictwem wyznaczonego pracownika, czuwał i wspierał stażystów podczas stawiania pierwszych kroków w zawodzie. Za każdy miesiąc stażu młodzież otrzymywała stypendium, stanowiące dodatkowy atut, który niewątpliwie motywował do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Jednak projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to nie tylko staże zawodowe – młodzież rozpoczęła swoją edukację i zaznajamianie się z rynkiem pracy poprzez miesięczne zajęcia z doradcami zawodowymi. Następnie część osób wzięła udział w kursie prawa jazdy. Ponadto odbyły się zajęcia z psychologiem, z zakresu zapobiegania depresji, komputerowe, ECDL, warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się czy zajęcia z kreowania wizerunku i metamorfozy.

Zrealizowane w ramach projektu wsparcie stanowi ważny początek w rozwoju ścieżki kariery zawodowej. Uczy młodego człowieka specyfiki pracy na danym stanowisku i szacunku do pracy. Bardzo nas cieszy, że dla części uczestników udział w projekcie zakończył się kolejnymi zatrudnieniami i rozpoczęciem następnych etapów edukacji.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych