Targi Edukacyjne w Ostródzie


13 lutego 2019

Wybór szkoły średniej, przed którym co roku stają tysiące młodzieży, jest nie lada wyzwaniem. Podjęcie decyzji często będącej najważniejszym krokiem w przyszłość utrudnia brak znajomości rynku edukacyjnego na danym terenie. Chcąc wesprzeć młodzież w ich wyborach, Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie zorganizował 12 lutego br. Targi Edukacyjne Powiatu Ostródzkiego. Głównym celem targów było zapoznanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z możliwościami dalszego kształcenia w szkołach powiatu ostródzkiego.

Do udziału w inicjatywie zaproszono szkoły średnie z Ostródy, a także działające na tym terenie jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Na stoiskach poszczególnych szkół prezentowano m.in. efektowne fryzury, na innych odbywały się pokazy fizyczno-chemiczne, a przy stoiskach szkół gastronomicznych – można było skosztować wypieków. Stanowiska ostródzkich jednostek OHP również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na uczniów czekały tu warsztaty zawodowe podczas, których mogli sprawdzić swoje predyspozycje oraz umiejętności. Odwiedzający stoisko MCK chętnie pytali o trwający właśnie projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” oraz o bezpłatne usługi świadczone na rzecz młodzieży.