Ważne!


13 marca 2020

Szanowni Państwo, w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, Ochotnicze Hufce Pracy na Warmii i Mazurach informują, że od 16 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku  wszystkie sprawy będą załatwiane głównie  korespondencyjnie, telefonicznie lub mailowo.

Dane kontaktowe do OHP na Warmii i Mazurach oraz poszczególnych placówek znajdują się pod linkiem https://warminsko-mazurska.ohp.pl/mapa/ formularz kontaktowy https://warminsko-mazurska.ohp.pl/kontakt/

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich – w związku z zaistniałą sytuacją. Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje i zalecenia władz państwowych oraz instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia objawów dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/


Informuję, ze w dniach 12-25 marca, decyzją Komendanta Głównego OHP skorelowaną z działaniami rządu, nie będę odbywały się zajęcia oraz przedsięwzięcia warsztatowe, sportowe, kulturalno-oświatowe, wychowawcze i rekreacyjne. Centra kształcenia i wychowania oraz ośrodki szkolenia i wychowania zawieszają do 25 marca 2020 r. praktyczną naukę zawodu prowadzoną samodzielnie przez OHP. Wychowankowie, którzy mieszkają w internatach OHP i realizują praktyczną naukę zawodu u pracodawców nadal mogą korzystać z prawa pobytu wraz z wyżywieniem. Szczególnie dotyczy to uczestników OHP znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Centra edukacji i pracy młodzieży kontynuują indywidualną pracę doradczą z młodzieżą oraz zadania z zakresu pośrednictwa pracy.

Planowane wyjazdy zagraniczne w ramach projektów międzynarodowych odbędą się w innym terminie lub zostaną odwołane stosownie do uzgodnień.

Z pełną determinacją w zakresie ochrony zdrowia młodzieży i pracowników, uwzględniając aktualne zagrożenia, dążyć będziemy do wdrażania kolejnych rozwiązań organizacyjnych, a przede wszystkim do wznowienia realizacji zadań ustawowych OHP tak szybko, jak wiedza ekspertów i decyzje rządu zezwolą na to.

W sprawach indywidualnych rodzice i wychowankowie mogą zwracać się odpowiednio do komendanta wojewódzkiego OHP i kierowników poszczególnych jednostek. Dobro naszych podopiecznych jest kluczowym wyzwaniem w trudnym czasie.