Komunikat dla młodzieży


3 maja 2020

Najistotniejsze informacje dla uczestników OHP są następujące:

  1. Od 29 czerwca br. przywrócone zostały zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
  2. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym odbędzie się od 7 do 9 lipca br.
  3. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca br.
  4. Ze względu na późniejszy termin egzaminu ósmoklasisty, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ulegnie przesunięciu.
  5. Egzamin zawodowy zaplanowany jest od 22 czerwca – 9 lipca br.

Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem