Wznawiamy swoje działania


4 maja 2020

Zdajesz w tym roku egzaminy zawodowe? Chcesz zorientować się w lokalnym rynku pracy? Myślisz o kontynuowaniu nauki z Ochotniczymi Hufcami Pracy? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Od dzisiaj przywracamy bezpośrednią obsługę w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowych Biurach Pracy, Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej i Młodzieżowych Centrach Kariery.

W jednostkach OHP na Warmii i Mazurach czekają eksperci, którzy uwzględniając zarówno lokalne możliwości zatrudnienia, jak i indywidualne predyspozycje zawodowe, pomagają dokonać wyboru przyszłego zawodu, zaplanować karierę zawodową i edukacyjną, jak również wspierają przy zmianie zawodu, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Ponadto, każdy kto zgłosi się do naszych jednostek może bezpłatnie skorzystać z ofert pracy oraz skonsultować i udoskonalić swoje dokumenty aplikacyjne.

Zapraszamy!