Własna firma – czy to się opłaca?


1 lutego 2019

Czas wolny od nauki w szkole pozwala uczniom zregenerować siły i nabrać energii do dalszej pracy w nowym semestrze. Większość uczniów spędza ten czas w miejscu zamieszkania, szukając interesujących dla siebie zajęć. Młodzi ludzie z Pasłęka z pewnością nie mogli narzekać na nudę. Wśród ofert proponowanych przez Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Pasłęku znalazły się m.in. zajęcia pn. „Własna firma – czy to się opłaca?”.

Udział w zajęciach pozwolił młodym ludziom zwiększyć swoje kompetencje dotyczące prowadzenia własnej firmy. Uczestnicy dowiedzieli się jak skutecznie założyć swoją działalność oraz próbowali samodzielnie stworzyć własne biznesplany. Doradca zawodowy zapoznał młodzież z dokumentacją niezbędną do założenia własnej firmy, przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z aktualnymi tendencjami na rynku pracy, opodatkowaniem działalności gospodarczej, źródłami pozyskiwania dodatkowych środków i funduszy, planami finansowymi i kosztami inwestycyjnymi związanymi z zakładaniem działalności oraz rolą marketingu, czyli promocji i reklamy, na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szczegółowej analizie poddany został lokalny rynek pracy, potencjalna konkurencja w wybranych branżach oraz mocne i słabe strony, czyli szanse i zagrożenia związane z zakładaniem własnej firmy.

Podczas spotkania uczestnicy mieli również możliwość przebadania (za pomocą odpowiednich ankiet i testów zawodowych) swoich zdolności, wartości, predyspozycji i uzdolnień do prowadzenia własnego biznesu, poziomu motywacji oraz zainteresowań zawodowych.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej dla niektórych okaże się sukcesem dla innych zaś koniecznością wynikającą z sytuacji na rynku pracy. Zdobyta wiedza nie tylko ułatwi założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, ale będzie dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy. Pracodawcy często potrzebują pracowników z wiedzą na temat przedsiębiorczości na różnych stanowiskach pracy. Obojętnie, czy będą pracować na rzecz pracodawcy, czy założą własną firmę – inwestycja we własne kompetencji zawsze się opłaca.