Finał projektu w Działdowie


29 października 2018

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Działdowa zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe.

Młodzi ludzie zdobywali doświadczenie zawodowe w kierunkach, które wybrali podczas kursów zawodowych. Były to magazynier, kosmetyczka oraz recepcjonista. W trakcie stażu młodzież zapoznała się z obowiązkami na określonym stanowisku, sposobem funkcjonowania zakładów pracy, panującymi tam zasadami oraz kształtowała i rozwijała pożądane przez pracodawców kompetencje społeczne, tj. punktualność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość. Oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego, stażyści cenili sobie możliwość nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się bardzo pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej.

Staż zawodowy stanowił istotny element przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Dodatkowo młodzież mogła liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, zobowiązanych do udzielania wskazówek oraz służenia pomocą w wypełnianiu powierzonych zadań.

Młodzi ludzie z entuzjazmem czekają na kolejne wyzwania. Wszystkim stażystom życzymy powodzenia w dalszej drodze zawodowej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych