Aktywni górą! w Mrągowie


5 maja 2023

W mrągowskim OHP zakończyło się dwudniowe szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji w danym zawodzie zgodnie z kwalifikacją ESCO. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Aktywni górą!”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Młodzież, po wcześniejszych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym OHP, wybrała warsztaty pn. „Zrozumieć emocje” oraz „Komunikacja interpersonalna”. Uczestnicy projektu aktywnie podjęli współpracę z prowadzącą szkolenie psycholog, nawiązując relacje oparte na zaufaniu, zrozumieniu i wzajemnym szacunku.

W dzisiejszych czasach coraz ważniejsze stają się umiejętności i kompetencje pozwalające szybko dostosować się do nowych warunków, takie jak komunikatywność, umiejętność uczenia się i przejawianie własnej inicjatywy, umiejętność pracy w grupie czy pracy pod presją. Umiejętne wykorzystanie przez młodych ludzi z OHP zdobytych w trakcie szkolenia kompetencji interpersonalnych, w połączeniu z pozyskanymi kwalifikacjami zawodowymi, będzie z pewnością impulsem do odniesienia sukcesu na rynku pracy.