Działalność


Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) są instytucją państwową o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowaną przez Ministra właściwego ds. pracy. Głównym zadaniem OHP jest organizacja kompleksowego wsparcia dla młodzieży w zakresie jej aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym: wychowania, kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych, planowania indywidualnej ścieżki zawodowo-edukacyjnej oraz zatrudnienia.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie (WM WK) jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy wspierającą młodych ludzi w wieku 15-25 lat z województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. Stwarzając im warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej.

Młodzieży w wieku 15-18 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo nie kontynuuje nauki po jej ukończeniu, pomagamy uzupełnić wykształcenie podstawowe i ponadpodstawowe oraz zdobyć kwalifikacje zawodowe. W ramach OHP młodzi ludzie kształcą się i odbywają praktykę w wybranym przez siebie zawodzie, łącząc w ten sposób naukę z pracą. Pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej rozwijają też swoje uzdolnienia i pasje, uczą się, jak żyć ciekawie, zdrowo i odpowiedzialnie. Nauka odbywa się w systemie dziennym. Zakwaterowanie i wyżywienie w internatach OHP jest bezpłatne.

Młodzieży do 25 roku życia oferujemy doradztwo zawodowe, zajęcia rozwoju osobistego, szkolenia i pomoc w zdobyciu pracy. Uczestnicy i absolwenci OHP mogą liczyć na wszechstronne wsparcie w rozwoju zawodowym udzielane przez ekspertów doskonale znających rynek pracy.

Zapoznaj się z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy w poszczególnych obszarach:

Kształcenie i wychowanie


Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Pierwsza z wymienionych wyżej grup może w OHP pod okiem wykwalifikowanej kadry kontynuować kształcenie ogólne i zdobywać kwalifikacje zawodowe.

Czytaj dalej

 

Rynek pracy


W ramach podstawowej działalności ustawowej OHP realizuje również zadania z zakresu rynku pracy obejmujące doradztwo i poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy krótko i długoterminowej dla młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy oraz realizację kursów i szkoleń.

Czytaj dalej

Projekty europejskie


Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej OHP realizują projekty przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną, która w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma m.in. możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych warunkujących uzyskanie zatrudnienia.

Czytaj dalej