Rynek pracy


W ramach podstawowej działalności ustawowej OHP realizuje zadania z zakresu rynku pracy obejmujące doradztwo i poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy krótko i długoterminowej dla młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy oraz realizację kursów i szkoleń pozwalających na podniesienie bądź zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

W ramach struktury Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zadanie te realizują Mobilne Centra Informacji Zawodowej (2), Młodzieżowe Biura Pracy (2) oraz Młodzieżowe Centra Kariery (8). Jednostki te są nadzorowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie i Elblągu. Młodzież zgłaszająca się do jednostek rynku pracy OHP, znajdujących się w niemal wszystkich powiatowych miastach regionu (jednostki rynku pracy WM,WK), może otrzymać szerokie wsparcie obejmujące pomoc w dokonaniu trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy stałej i dorywczej. Jednostki rynku pracy OHP oferują również młodzieży możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych pozwalających na uzyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia (oferta szkoleń).

Do zadań OHP należy też refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Taką refundację może uzyskać pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego (refundowanie wynagrodzeń młodocianych pracowników).