Jednostki organizacyjne


Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują następujące jednostki organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy:

  • 6 Hufców Pracy – Olsztyn (grupa wychowawcza w Nidzicy), Elbląg, Pisz, Ełk (grupa wychowawcza w Olecku), Giżycko, Braniewo
  • 3 Ośrodki Szkolenia i Wychowania – Mrągowo, Pasłęk, Ostróda
  • 2 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży – Olsztyn, Elbląg
  • 2 Mobilne Centra Informacji Zawodowej – Olsztyn, Elbląg
  • 10 Młodzieżowych Centrów Kariery – Pasłęk, Ełk, Nidzica, Giżycko, Ostróda, Pisz, Mrągowo, Braniewo, Gołdap, Olecko
  • 2 Młodzieżowe Biura Pracy – Olsztyn, Elbląg

więcej informacji:

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Jednostki rynku pracy Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP