Zgłoś się do OHP


Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest ukończenie 15 roku życia i nieukończony 18 rok życia oraz trudna sytuacja życiowa spowodowana np.: niepowodzeniami szkolnymi; opóźnieniem w nauce; niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; trudną sytuacją materialną; pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub z rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy, sieroctwem naturalnym lub społecznym.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uczestnictwa w OHP wypełnij poniższy formularz. Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista i odpowie na wszystkie pytanie dotyczące nauki w placówkach OHP.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu procesu rekrutacji do Ochotniczych Hufców Pracy. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, przysługujących mi prawach dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP z siedzibą w Olsztynie.