Rekrutacja


Co chcę robić w przyszłości? Jaki zawód wybrać? Jeśli zastanawiasz się nad wyborem szkoły i zawodu to informacja dla Ciebie.

Co daje nauka z OHP?


  • Świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej lub trzyletniej branżowej szkoły I stopnia lub formy kursowej) umożliwiające podjęcie dalszej edukacji, np. w szkole wyższego stopnia.
  • Zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do pracy w przypadku uczniów szkoły podstawowej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w przypadku uczniów szkoły branżowej I stopnia.
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w programach międzynarodowych, kołach zainteresowań, przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych.
  • Zdobywanie i rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych dzięki pracy z doświadczonymi wychowawcami OHP.
  • Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas nauki w ramach OHP, które jest atutem dla przyszłych pracodawców i sprawia, że nasi absolwenci są konkurencyjni na rynku pracy i szybciej znajdują stałe zatrudnienie. Uczestnik OHP po zakończeniu nauki może wykazać się dwu- lub trzyletnim stażem pracy (umowa o pracę).

 

Zostań specjalistą!


Bycie specjalistą, to nie tylko dobre zarobki, ale też ogromna satysfakcja i możliwość rozwoju zawodowego, nawet w kierunku prowadzenia własnego biznesu. Dajemy możliwość kształcenia w ponad 65 zawodach. Pomagamy w ukończeniu edukacji, dajemy wiedzę, zapewniamy praktyki u pracodawców. Pomagamy w znalezieniu pracy i późniejszych szkoleniach, nawet do 25 roku życia. A jeżeli nie wiesz jeszcze kim chcesz zostać – nasi doradcy pomogą Ci wybrać odpowiedni kierunek zgodny z Twoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Naszym celem jest pomóc Ci z odwagą spojrzeć w przyszłość, służyć wsparciem w rozwoju osobistym i zawodowym.

 

Co na początek?


Uczestnik, który rozpoczyna naukę w OHP otrzymuje skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniać lub kontynuować kształcenie ogólne. Doradca zawodowy, po zbadaniu predyspozycji zawodowych, pomaga w wyborze zawodu. Uczestnik dostaje umowę o pracę i zatrudnienie na zasadach pracownika młodocianego w celu odbycia przygotowania zawodowego.

 

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.