fbpx
TV OHP

O nas


Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) są instytucją państwową o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowaną przez Ministra właściwego ds. pracy. Głównym zadaniem OHP jest organizacja kompleksowego wsparcia dla młodzieży w zakresie jej aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym: wychowania, kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych, planowania indywidualnej ścieżki zawodowo-edukacyjnej oraz zatrudnienia.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie (WM WK) jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy wspierającą młodych ludzi w wieku 15-25 lat z województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. Stwarzając im warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej.
OHP obejmuje wsparciem młodzieży w wieku 15-18 lat, mającej trudności w nauce, pragnącej uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. W tej grupie znajdują się młodzi ludzie, którzy z uwagi na bariery materialne i rodzinne nie mieli warunków do kontynuowania nauki, potrzebują instytucjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i rodzinnych oraz możliwości wyrównania szans na udany start w dorosłe życie; młodych ludzi w wieku 18-25 lat, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych, poszukujących pracy, potrzebujących wsparcia w zakresie: poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy oraz uczniów i studentów, którzy chcą podjąć pracę krótkoterminową lub sezonową.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast