Rządowy program antykorupcyjny


W ramach realizacji przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 01 kwietnia 2014, Monitor Polski 2014 r. poz. 299), zamieszczamy przydatne publikacje poświęcone zagadnieniom  antykorupcji.

1) wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

2) rekomendacja postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

3) wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców

4) poradnik – Konflikt interesów