Szukasz młodocianego pracownika?


Zatrudnij młodocianego pracownika, zorganizuj mu praktyczne przygotowanie zawodowe, obserwuj jak pracuje, jak zdobywa kwalifikacje, jakim jest człowiekiem. Może po ukończeniu przez niego nauki warto go będzie zatrudnić!

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie województwa, skupia niepełnoletnią młodzież uzupełniającą wykształcenie ogólne przyuczając się do wykonywania określonej pracy oraz uzupełniających wykształcenie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, lub w formie rzemieślniczej nauki zawodu.  Równolegle do nauki młodzież ta podejmuje zatrudnienie na statusie młodocianego pracownika przy pracach objętych programem przygotowania zawodowego.

Każdego pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego zapraszamy do najbliższej jednostki opiekuńczo-wychowawczej OHP lub jednostki pośrednictwa pracy, w której można również zgłosić chęć zatrudnienia młodocianego do prac lekkich lub sezonowych.

Znajdź najbliższą jednostkę WM WK OHP