Pośrednictwo pracy


Jeśli szukasz pracy, wypełnij formularz kontaktowy
– pośrednik pracy OHP skontaktuje się z Tobą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu pośrednictwa pracy. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, przysługujących mi prawach dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP z siedzibą w Olsztynie.

lub
wypełnij ankietę poszukującego pracy i przynieś ją do Młodzieżowego Biura Pracy lub Młodzieżowego Centrum Kariery OHP – pośrednik pracy OHP przedstawi Ci oferty i pomoże znaleźć pracę.

Pobierz formularz ankiety poszukującego pracy:

dla osoby pełnoletniej
dla osoby niepełnoletniej

Weź ze sobą ważną legitymacją szkolną, studencką lub dowód osobisty oraz w przypadku osób niepełnoletnich zezwolenie na podjęcie pracy udzielone przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oferty zatrudnienia można również znaleźć na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl

Nie wiesz od czego zacząć i w jaki sposób szukać pracy? Twoje dotychczasowe starania o pracę nie przynoszą efektów? Nie wiesz jakie popełniasz błędy? Chcesz skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne ze specjalistą? Nie wiesz jak interpretować ogłoszenia o pracę?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach poszukiwania pracy, uzyskać praktyczne porady dotyczące pisania dokumentów aplikacyjnych lub przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej oraz inne wartościowe wskazówki, które zwiększą Twoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Przyjdź do najbliższej jednostki OHP prowadzącej pośrednictwo pracy tj.

Młodzieżowego Biura Pracy (MBP)  Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK)

Każdy, kto zgłosi się do MBP lub MCK może bezpłatnie skorzystać z ofert pracy, informacji o lokalnym rynku pracy, skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne, zweryfikować swoje podejście do poszukiwania pracy, wziąć udział w targach i giełdach pracy.

W ramach pośrednictwa pracy specjaliści OHP pozyskują od pracodawców oferty pracy stałej i krótkoterminowej; kierują młodzież poszukującą pracy do pracodawców; organizują targi i giełdy pracy, jak również współpracują z partnerami rynku pracy (pracodawcy i instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku pracy zajmujące się także pośrednictwem pracy). Ponadto, w OHP prowadzone są rejestracja i ewidencja młodych ludzi w wieku pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, którzy zgłosili się do OHP po ofertę zatrudnienia.
Do zadań młodzieżowych biur pracy należą ponadto informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Dużą popularnością cieszą się targi i giełdy pracy, w czasie których prezentowane są oferty zatrudnienia. Targi i giełdy stwarzają także okazje do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników, a często też uzyskania pomocy od doradców zawodowych OHP.

OHP świadczą również usługi dla osób poszukujących pracy w wieku 18+ oraz pracodawców w ramach sieci EURES z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy. Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES:

  • dla poszukujących pracy w wieku 18+ obejmuje m.in.: bezpośrednie kontakty z zagranicznymi pracodawcami oraz obsługę ofert pracy z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • dla pracodawców polskich oraz zagranicznych z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmuje m.in.: bezpośrednie kontakty z polskimi pracodawcami oraz obsługę ofert pracy polskich pracodawców i zagranicznych pracodawców.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat EURES