Biuro WK


Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B
tel. 89 527 62 03, 89 527 94 06
fax 89 527 62 03, w. 33
email: warminsko-mazurska@ohp.pl

Wojewódzki
Komendant OHP

Jarosław Pieniak
tel. 89 527 62 03
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl

Zastępca Wojewódzkiego
Komendanta OHP ds. merytorycznych

Dariusz Golon
tel. 89 527 62 03
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl

Główny Księgowy WK OHP

Artur Kobus
tel. 89 527 62 03 w. 15
e-mail: a.kobus@ohp.pl


Zespół ds. rozwoju zawodowego, programów europejskich i międzynarodowych

Kierownik
Rzecznik prasowy  WK OHP
Katarzyna Milczarek

tel. 89 527 62 03 w. 11
kom. 601 163 197
e-mail: k.milczarek@ohp.pl
e-mail: rzecznik.wama@ohp.pl 


Zespół ds. kształcenia i wychowania

Kierownik
Karolina Mrówczyńska

tel. 89 527 62 03 w. 26
kom. 784 687 932
e-mail: k.mrowczynska@ohp.pl


Zespół ds. planowania, sprawozdawczości i zamówień publicznych

Kierownik
Marlena Stankiewicz

tel. 89 527 62 03 w. 41
kom. 696 402 602
e-mail: m.stankiewicz@ohp.pl


Zespół ds. kadr

Kierownik
Danuta Wydmuch

tel. 89 527 62 03 w. 21
e-mail: d.wydmuch@ohp.pl


Zespół ds. administracji

Kierownik
Krzysztof Narwojsz

tel. 89 527 62 03 w. 27
kom. 502 031 616
e-mail: k.narwojsz@ohp.pl


Stanowisko ds. kontroli i skarg

Tomasz Bujewicz

tel. 89 527 62 03 w. 13
e-mail: t.bujewicz@ohp.pl


Zespół ds. refundacji

Koordynator
Halina Czerniewicz

tel. 89 527 62 03 w. 19
e-mail: h.czerniewicz@ohp.pl


Specjalista ds. BHP i p. poż.

Jarosław Kielak

tel. 89 527 62 03 w. 17
e-mail: bhpolsztyn@ohp.pl


Radca Prawny

Janusz Nikołajuk

tel. 89 527 62 03 w. 13
e-mail: j.nikolajuk@ohp.pl

 

 

 


Inspektor Ochrony Danych

Arkadiusz Adamkiewicz

tel. 89 527 62 03 w. 48
e-mail: a.adamkiewicz@ohp.pl

 


Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych

Jarosław Ceckowski

tel. 89 527 62 03 w. 46
e-mail: j.ceckowski@ohp.pl