Biuro WK


Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B
tel. 89 527 62 03, 89 527 94 06
fax 89 527 62 03, w. 33
email: warminsko-mazurska@ohp.pl

Wojewódzki Komendant OHP

Dariusz Stanisław Rudnik
tel. 89 527 62 03

Zastępca Wojewódzkiego
Komendanta OHP

Paweł Kowszyński
tel. 89 527 62 03

p.o. Głównego Księgowego WK OHP

Kamil Tunkiewicz
tel. 89 527 62 03 w. 15
e-mail: k.tunkiewicz@ohp.pl

Zespół ds. kadr

Kierownik
Danuta Wydmuch

tel. 89 527 62 03 w. 21
e-mail: d.wydmuch@ohp.pl


Zespół ds. rozwoju zawodowego, programów europejskich i międzynarodowych

Kierownik
Rzecznik prasowy  WK OHP
Katarzyna Milczarek

tel. 89 527 62 03 w. 11
kom. 601 163 197
e-mail: k.milczarek@ohp.pl
e
-mail: rzecznik.wama@ohp.pl 


Zespół ds. kształcenia i wychowania

Kierownik
Karolina Mrówczyńska

tel. 89 527 62 03 w. 26
kom. 784 687 932
e-mail: k.mrowczynska@ohp.pl


Zespół ds. planowania, sprawozdawczości i zamówień publicznych

Kierownik
Marlena Stankiewicz

tel. 89 527 62 03 w. 41
kom. 696 402 602
e-mail: m.stankiewicz@ohp.pl


Zespół ds. administracji

Kierownik
Krzysztof Narwojsz

tel. 89 527 62 03
kom. 502 031 616
e-mail: k.narwojsz@ohp.pl


Stanowisko ds. kontroli
Inspektor Ochrony Danych
Pełnomocnik ds. obronnych i informacji niejawnych

Tomasz Bujewicz

tel. 89 527 62 03 w. 13
e-mail: t.bujewicz@ohp.pl
e-mail: iod.wmwk@ohp.pl


Specjalista ds. bhp i p. poż.

Jarosław Kielak

tel. 89 527 62 03 w. 24
e-mail: bhpolsztyn@ohp.pl

 


Radca Prawny

Janusz Nikołajuk

tel. 89 527 62 03 w. 13
e-mail: j.nikolajuk@ohp.pl