Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej


14 września 2020

W dniach 11-12 września w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie odbyło się szkolenie kadry pedagogicznej Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Szkolenie było wstępem do realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej adresowanego do uczestników OHP.

W spotkaniu wzięła udział kadra z OSiW w Mrągowie, OSiW w Pasłęku, OSiW w Ostródzie oraz Hufców Pracy w Elblągu i Giżycku oraz prowadzące – autorki programu Sylwia Wierzchowska oraz Elżbieta Nerwińska z Centrum Pozytywnej Edukacji. Celem programu jest rozwijanie w podopiecznych OHP umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami oraz budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

W trakcie dwóch intensywnych dni pracy kadra OHP miała możliwość przejścia wszystkich etapów realizacji programu w roli uczestników oraz realizatorów. W programie wykorzystana została koncepcja UWAŻNOŚCI oraz opracowana przez Jona Kabat-Zinna metoda redukcji stresu w oparciu o uważność. Na ich podstawie zaproponowane zostały działania mające na celu rozwijanie i wzmacnianie następujących umiejętności: rozpoznawania i nazywania uczuć, uważnego słuchania, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi, rozpoznawania i przekształcania przekonań ograniczających oraz kształtowanie postaw: optymizmu, współpracy, kreatywności, wytrwałości, dbania o zdrowie, szczerości, życzliwości, wdzięczności i odwagi w snuciu marzeń.

Autorki programu udzielały cennych wskazówek dotyczących metod pracy z młodzieżą, sposobów budowania w młodych ludziach optymizmu i wiary we własne umiejętności oraz możliwości jako warunków szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. Dodatkowo wyposażyły kadrę OHP w przygotowane przez siebie narzędzia do realizacji programu APTECZKA m.in. konkretne scenariusze zajęć, ćwiczeń oraz aplikację w formie padletu, umożliwiającą młodzieży wygodną i preferowaną przez nich formę dostępu do treści programu, jak również możliwość aktywnego udziału i współtworzenia Apteczki. Trenerki podkreślały jednocześnie, że najważniejszym  narzędziem w kształtowaniu postaw u młodzieży jest osoba wychowawcy, którego uwaga, zrozumienie i wsparcie może zmienić życie młodego człowieka.