Odkrywają swój potencjał

11 czerwca 2019


Podczas spotkań z doradcą zawodowym młodzi ludzie dokonali szczegółowej samoanalizy, określili swoje predyspozycje zawodowe oraz wypracowali Indywidualne Plany Działania.

więcej...

Kolejny etap za nimi

11 czerwca 2019


Zajęcia z doradcą zawodowym pozwoliły młodzieży lepiej poznać samego siebie, swoje słabe i mocne strony oraz zasady budowania zespołu i odpowiedzialności za grupę.

więcej...

Wyposażeni w nowe kompetencje

8 czerwca 2019


Podczas spotkań z doradcą zawodowym młodzież poznaje własne predyspozycje zawodowe, zwraca uwagę na znaczenie planowania własnej drogi edukacyjnej oraz odkrywa preferencje związane z planowaną ścieżką kariery.

więcej...

Wszystko o rynku pracy

8 czerwca 2019


Chcąc wesprzeć młodzież w podejmowaniu racjonalnych i prawidłowych decyzji zawodowych, w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie rozpoczęły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

więcej...

Warsztaty z doradztwa

7 czerwca 2019


Predyspozycje zawodowe, mechanizmy rządzące rynkiem pracy, kompetencje społeczne i zawodowe to tylko część zagadnień poruszanych przez doradców zawodowych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu na zajęciach przygotowanych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

więcej...

Pierwsze wsparcie w Braniewie

5 czerwca 2019


Indywidualny charakter spotkań jest doskonałą okazją do szczegółowej analizy sytuacji każdego z uczestników i tym samym bardzo dobrą podstawą do tego, aby wspólnie z nim dobrać odpowiednią dla niego formę wsparcia.

więcej...

Odkrywają swój potencjał

31 maja 2019


Celem spotkań z doradcą zawodowym jest właściwe zaplanowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczestników II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

więcej...

Indywidualne doradztwo

17 maja 2019


Jakie są moje zainteresowania, umiejętności, cele edukacyjne i zawodowe? To tylko część pytań, na które odpowiadają uczestnicy indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w Elblągu.

więcej...