Czy panujemy nad własnymi emocjami


16 marca 2023

Jak za pomocą mimiki, mowy ciała i werbalnego przekazu można zostać odebranym w negatywny lub pozytywny sposób? W jaki sposób negatywne emocje mogą wpłynąć na odczucia drugiego człowieka? Podczas warsztatów teatralnych młodzież z elbląskiego Hufca Pracy spojrzała na codzienność przez pryzmat emocji.

W ramach programu autorskiego pn. „Czy panujemy nad własnymi emocjami?”, w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, odbyły się warsztaty teatralne dla uczestników elbląskiego Hufca Pracy. Były to zajęcia, które ukazały jakich emocji na co dzień doświadcza młodzież w różnych sytuacjach życiowych. Aktor, za pomocą mimiki twarzy, mowy ciała i werbalnego przekazu, pokazał uczestnikom przedsięwzięcia, jak można zostać odebranym w negatywny lub pozytywny sposób. Najbardziej interesujący okazał się punkt, w którym młodzi ludzie mogli zobaczyć, w jaki sposób negatywne emocje mogą wpłynąć na odczucia drugiego człowieka. Aktor prowadzący zajęcia umożliwił również dla podopiecznych OHP zwiedzenie najważniejszych miejsc w teatrze ściśle związanych z produkcją sztuki. Garderoby dla aktorów, magazyny kostiumów, elementy ruchomej sceny, barwnej scenografii, nagłośnienie oraz naświetlenie wywołały sporo emocji. Młodzi ludzie uważnie obserwowali działania pracowników technicznych – zobaczyli jak buduje się scenografię i dobiera dźwięk. Mogli podziwiać również efekty gotowej już sceny na kolejny spektakl. Podsumowaniem warsztatów teatralnych była prezentacja jednej z epizodów sztuki, która będzie wystawiona w elbląskim Teatrze w najbliższym czasie. Do zagrania epizodu wybrano trzy osoby, które zostały przygotowane do występu przez profesjonalnych aktorów. Po kilku próbach „młodzi aktorzy” mieli możliwość wyjść na scenę i zagrać wyuczone kwestie. Dzielna trójka otrzymała gromkie brawa, i zarówno aktorzy, jak i ich rówieśnicy jednogłośnie stwierdzili, że epizod był zagrany po mistrzowsku! Jeszcze długo po zakończeniu warsztatów młodzież w wielkich emocjach dyskutowała o wrażeniach i przeżytych emocjach.