Czym jest lifelong learning?


4 maja 2021

Stosunkowo niedawno głównym miernikiem kompetencji zawodowych były kwalifikacje poświadczone dokumentem ukończenia konkretnego typu szkoły: wyższej, średniej czy zawodowej w dowolnym systemie kształcenia. Współczesny pracodawca coraz częściej interesuje się kompetencjami nabytymi przez pracownika w wyniku dążenia do samorealizacji zawodowej. Ważne są tu zarówno kompetencje twarde (wyuczone, które można łatwo sprawdzić, np.: zdolność prowadzenia samochodu, znajomość języków, obsługa komputera itp.) jak i kompetencje miękkie (np.: kreatywność, odporność na stres, umiejętności interpersonalne). Kompetencje miękkie stanowczo trudniej jest wypracować, jednak są one uniwersalne ? przydają się w każdej pracy i ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie.

Lifelong learning jest to idea nauki przez całe życie. Zakłada rozwój na różnych poziomach poprzez kontynuację podnoszenia kwalifikacji i dokształcanie się po zakończeniu edukacji formalnej. Można to robić zarówno poprzez udział w kursach i szkoleniach, jak również samodzielnie np. poprzez oglądanie filmów instruktażowych i czytanie książek. W celu usystematyzowania efektów pracy nad rozwojem zawodowym oraz wyrównania szans na rynku pracy powstał Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). Głównym walorem tego narzędzia jest uzyskanie potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności niezależnie od sposobu ich zdobycia. ZSK wprowadza podział kwalifikacji. Każda z nich ma własne oznaczenie, ale też zawiera dokładny opis umiejętności potrzebnych do jej uzyskania. Co za tym idzie – umiejętności nabyte na drodze uczenia się przez całe życie, niezależnie od formy tej nauki, są potwierdzone poprzez przypisanie do kwalifikacji w ZSK.

Czas pandemii, wbrew pozorom, szczególnie sprzyja skupieniu się na sobie – na własnych potrzebach i celach. Sprzyja też idei lifelong learning, gdyż rozwój sposobów na podwyższenie kwalifikacji w trybie on-line jest z reguły mniej czasochłonny i w wielu przypadkach nie generuje dodatkowych kosztów. Warto inwestować w siebie, warto stawiać na własny rozwój zawodowy, a podczas tych działań zawsze można liczyć na wsparcie i pomoc specjalistów rynku pracy: doradców zawodowych i pośredników pracy w jednostkach OHP.