Dziękujemy!


14 października 2020

Nauczyciel, wychowawca, pedagog to nie tylko zawód, a także społecznie ważna misja.

Jej wypełnienie wymaga wiedzy i umiejętności jej przekazywania,

kompetencji, (boskiej) cierpliwości i odpowiedzialności.

Młodzież, którą wspólnie wspieramy w ramach OHP ma najczęściej bagaż różnych

doświadczeń – szkolnych, rodzinnych, ze środowiska rówieśniczego.

Nauczyciele w szkołach, wychowawcy i pedagodzy w naszych jednostkach

w codziennych zmaganiach dążą do stworzenia młodym możliwości

godnego życia zawodowego i osobistego.

Z serdecznymi podziękowaniami –

Bogdan Ścibut, Komendant Główny OHP