ECDL w Mrągowie zdobyty!


25 stycznia 2019

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie zakończono realizację zajęć z zakresu obsługi programów komputerowych realizowanych w ramach projektu „Stawiam na przyszłość”.

Całość kursu składała się z czterech modułów: 1 – podstawy pracy z komputerem, 2 – podstawy pracy w sieci, 3 – przetwarzanie tekstów, 4 – arkusze kalkulacyjne. Program szkolenia został dostosowany do poziomu wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań uczestników projektu. Młodzi ludzie uczyli się m.in. korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Tematyka zajęć obejmowała też kwestie dotyczące bezpieczeństwa w sieci, tworzenia stron internetowych oraz roli mediów społecznościowych podczas poszukiwania pracy. Ostatnim etapem kursu był egzaminu końcowy, po ukończeniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający poziom nabytych kwalifikacji zgodnie ze standardem ECDL.

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych były kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Stawiam na przyszłość”. Wcześniej uczestnicy przeszli ścieżkę doradztwa zawodowego, a także zajęcia z zakresu zapobiegania depresji oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne. Obecnie trwają zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.