Hufiec Pracy w Olsztynie


Hufiec Pracy w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B
10-165 Olsztyn
tel. 89 527-62-03 w. 10 lub 29
e-mail: hpolsztyn@ohp.pl

Hufiec Pracy w Olsztynie jest jednostką dochodzącą bez internatu, do której można kierować młodzież z terenu m. Olsztyna i powiatu olsztyńskiego (wg. możliwości komunikacyjnych). Hufiec Pracy zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych). Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej).

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).