Hufiec Pracy w Piszu


Hufiec Pracy w Piszu

ul. Kościuszki 10
12-200 Pisz
tel. 502 989 102, 
533 622 978, 601 328 625
e-mail: 
hppisz@ohp.pl

Hufiec Pracy w Piszu jest jednostką dochodzącą bez internatu, do której można kierować młodzież z terenu m. Pisza i powiatu piskiego (wg. możliwości komunikacyjnych). Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).