Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Olsztynie


MCIZ w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B
10-165 Olsztyn
tel. 89 527 49 33, 89 527 62 03 wew. 28
e-mail: mcizolsztyn@ohp.pl

MCIZ prowadzi działalność w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Każdy, kto zgłosi się do MCIZ, może bezpłatnie skorzystać z porad doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery zawodowej czy orientacji zawodowej, wypełnić test predyspozycji zawodowych.
Wyjazdowa forma działalności MCIZ możliwa jest dzięki wyposażeniu Centrum w mikrobus, sprzęt komputerowy i biblioteczkę. To sprawia, że doradcy zawodowi mogą dotrzeć do miejsc nawet najbardziej oddalonych od swojej siedziby. Ma to niebagatelne znaczenie ze względu na dostęp do profesjonalnych usług o określonym standardzie niezależnie od miejsca zamieszkania zainteresowanych, co m.in. zapobiega wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy, a zamieszkałej na wsi i w małych miastach.

Dzięki działalności MCIZ młodzi ludzie mają znacznie ułatwiony dostęp do:

  • informacji edukacyjno-zawodowej;
  • multimedialnych programów komputerowych;
  • informacji o rynku pracy;
  • specjalistycznych szkoleń, treningów interpersonalnych;
  • metod planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania pracy;
  • testów, m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, które są wykorzystywane, aby lepiej ukierunkować zajęcia aktywizacyjne czy też indywidualnie dopasować pomoc do potrzeb osób jej wymagających;

Mobilne Centra Informacji Zawodowej powstały we wrześniu 2004 r. w 49 miastach w ramach II edycji rządowego programu „Pierwsza Praca”.