Hufiec Pracy w Elblągu


Hufiec Pracy w Elblągu

ul. Związku Jaszczurczego 15
82-300 Elbląg
tel. 55 245 44 58, 887 873 142
e-mail: hpelblag@ohp.pl

Hufiec Pracy w Elblągu jest jednostką dochodzącą bez internatu, do której można kierować młodzież z terenu m. Elbląga i powiatu elbląskiego (wg. możliwości komunikacyjnych). Hufiec Pracy zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych)Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej).

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).

Hufiec Pracy w Elblągu to:

  • płatne praktyki zawodowe w znanych i cenionych, dużych elbląskich firmach takich jak m.in. zakłady meblowe „Wójcik” i „Halex”, warsztaty i serwisy mechaniki pojazdowej AUTODAS, KAWOJ, RTS, PHU HADM, PZMot, salony fryzjerskie POINT, STYLISTA, NATALIA,
  • udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach zawodowych popartych certyfikatami realizowanymi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu,
  • pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych i planowaniu własnej drogi kariery,
  • udział w wielu przedsięwzięciach i zajęciach sportowo-rekreacyjnych: mecze piłki nożnej, zajęcia strzeleckie, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, paintball, miasteczko linowe, ogniska integracyjne, sporty wodne,
  • pomoc żywnościowa dla uczestników OHP realizowana przy współpracy z Elbląskim Bankiem Żywności,
  • wsparcie opiekuńcze i psychologiczne.