Młodzież z Olsztyna zakończyła szkolenie ESCO


28 kwietnia 2023

Uczestnicy projektu „Aktywni górą!” z Hufca Pracy w Olsztynie zakończyli szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych ESCO. Czym jest tajemniczo brzmiące ESCO? W klasyfikacji ESCO (ang. European Skills/ Competences, Qualifications and Occupations) określa się i klasyfikuje umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia.

Zajęcia dla młodzieży w dwóch obszarach: „Komunikacja interpersonalna” oraz „Rozwój i chęć do pracy jako źródło sukcesów zawodowych i osobistych” przeprowadziła trenerka z firmy VR Training Sp. z o.o. w Olsztynie.

Spotkania miały charakter warsztatowy, a wykorzystane metody aktywizujące zachęciły młodzież do czynnego udziału w zajęciach. Z dużym zaangażowaniem i energią brali udział w zadaniach, jakie przygotowała dla nich trenerka. Poruszane były m.in. takie zagadnienia, jak: komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność i granice, harmonia zewnętrzna i wewnętrzna, wdrażanie dobrych nawyków i wartości oraz wyznaczanie celów. Młodzież uczyła się także udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, stosując metodę FUKO. Warsztaty dostarczyły młodym ludziom nie tylko sporej dawki konkretnej wiedzy i informacji nt. umiejętności i kompetencji potrzebnych do wykonywania danego zawodu, ale także wzmocniły ich i przygotowały na kolejne wyzwania związane z projektem.