Moje kompetencje zawodowe


26 lutego 2019

Czym są kompetencje i predyspozycje zawodowe? Jak aktywnie poszukiwać zatrudnienia? Jakie są zawody przyszłości? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali podopieczni ostródzkiego Hufca Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej pn. „Moje kompetencje zawodowe”. Głównym celem spotkań było dokonanie przez uczestników bilansu własnych umiejętności, możliwości i mocnych stron, a także wyposażenie młodzieży w zdolność odkrywania własnego potencjału w oparciu o dotychczasowe doświadczenie.

Zmiany na rynku technologii, konsumencki styl życia, otwarcie europejskich rynków pracy – to czynniki, które kształtują obecną sytuację na rynku pracy i utrudniają młodym ludziom podjęcie decyzji związanej z wyborem szkoły oraz zawodu. Młody człowiek nie wie czyimi radami się kierować – rodziców, znajomych czy analizami rynku pracy określającymi zapotrzebowanie na konkretny zawód. Bardzo łatwo pogubić się słuchając rad i zapominając o najważniejszym: o tym co mnie interesuje, co jest moją mocną stroną, jakie mam pasje i zainteresowania. Specjaliści OHP pełniący często rolę łącznika pomiędzy pracodawcą, czy też szkołą a młodym człowiekiem skoncentrowali się na przygotowaniu młodzieży do podjęcia zatrudnienia, wyposażając młodzież w wiedzę dotyczącą praw i obowiązków pracownika oraz zasad związanych z podejmowaniem pracy. Ponadto, podczas zajęć uczniowie nabyli umiejętność redagowania dokumentów aplikacyjnych, jak również zapoznali się z przebiegiem typowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Spotkania były także doskonałą okazją do zaprezentowania działalności Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ostródzie i zachęcenia młodzieży do korzystania z naszego wsparcia. Z takim pakietem wiadomości młodzi ludzie mogą bez obaw zdobywać swój wymarzony zawód.