Ostatnia prosta


26 września 2019

W Elblągu dobiega końca kolejny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, w ramach którego uczestnicy odbywają kursy przygotowujące do zawodu sprzedawcy-fakturzysty-magazyniera oraz spawacza metodą TIG i MAG.

W wyborze szkoleń pomógł doradca zawodowy, który określił predyspozycję zawodowe młodych ludzi oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Podczas dotychczasowego wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” uczestnicy skorzystali m.in. z indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz warsztatów z kreowania wizerunku. Jednak zasadniczym etapem są właśnie kursy zawodowe, dzięki którym młodzież nabywa i podnosi swoje kwalifikacje.

Podczas szkolenia przyszli spawacze uczyli się podstawowej obsługi urządzeń spawalniczych i szlifierskich. Natomiast w ramach kursu na sprzedawcę-fakturzystę-magazyniera młodzież zapoznała się m.in. z obowiązującymi przepisami BHP, podstawową dokumentacją sklepową, zasadami inwentaryzacji, obsługą kasy fiskalnej i programów handlowych.

Kursy zawodowe są ostatnim etapem przed rozpoczęciem trzymiesięcznych staży zawodowych u pracodawców, które będą okazją do poszerzenia zdobytej wiedzy, wykorzystania jej w praktyce, jak również zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych