Pomysł na siebie – YEI


31 grudnia 2015 roku OHP zakończyły realizację projektu „Pomysł na siebie”, który dedykowany był młodym ludziom w wieku 16 – 18 lat mającym problem z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się, zaniedbującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Celem projektu była poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci, podzieleni na dwie grupy wiekowe: 15-16 lat oraz 16-17 lat, otrzymali wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Zgodnie z założeniami „Gwarancji dla młodzieży” pozwoliło im ono znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

 

Każda z grup rozpoczynała projekt od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowania Indywidualnego Planu działania (IPD). Wszyscy też, przez cały okres projektu, byli pod opieką psychologów.

W programie młodsza grupa odbyła przede wszystkim zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, dzięki którym beneficjenci uzupełnili wiedzę i umiejętności, następnie przeszli kurs języka obcego, podstawowy kurs komputerowy i zajęcia z zakresu przedsiębiorczości. Każdy z uczestników otrzymał też nieodpłatnie wyprawkę edukacyjną.

Starsza grupa przede wszystkim zdobyła lub podniosła kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych (KKZ), zakończonych egzaminem na tytuł kwalifikacyjny w zawodzie, oraz kursach komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia pozwoliły młodzieży na szybsze dotarcie do pracodawców i ofert pracy.

Spośród szkoleń z zapobiegania agresji i przemocy, wychowania do życia w rodzinie oraz konsultacji ze specjalistą od uzależnień wszyscy beneficjenci z obu grup mogli wybrać dwa, najbardziej im odpowiadające. Dodatkowo, dla młodzieży zainteresowanej założeniem własnej działalności gospodarczej po zakończeniu projektu, zorganizowano kurs przedsiębiorczości.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Ponadto uczestnicy byli objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymywali zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie zajęć przewidzianych w projekcie.

Projekt był realizowany przez 6 jednostek  WM WK OHP:

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Działdowie
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku
Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblągu
Hufiec Pracy w Ostródzie
Hufiec Pracy w Giżycku