Projekty europejskie


Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej OHP realizują projekty przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną, która w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma m.in. możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych warunkujących uzyskanie zatrudnienia.

Od roku 2004 WM WK objęła wsparciem w ramach projektów systemowych, pozakonkursowych i regionalnych  ponad 6 tys. młodych ludzi z regionu.

WM WK  z udziałem funduszy europejskich, głównie w ramach programu Erasmus +, organizuje międzynarodową wymianę młodzieży. Wymiany te są traktowane jako ważny czynnik edukacyjno-wychowawczy. Są to m.in. wymiany pozaszkolne,  służące poszerzaniu wiedzy młodzieży o kraju partnera, poruszające tematy polityczne, społeczne, socjalne, kulturalne i historyczne, które są dla nich szansą na poznanie rówieśników z innych krajów europejskich oraz zagraniczne staże zawodowe pozwalające m.in. na zdobycie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych, uznawanych na terenie wszystkich krajów wspólnoty. W ramach realizowanych projektów mobilności edukacyjnych rokrocznie kilkudziesięciu  uczestników OHP z regionu bierze udział w trzytygodniowych praktykach zawodowych u zagranicznych pracodawców, doskonaląc swoje umiejętności w zakresie gastronomii, fryzjerstwa czy mechaniki samochodowej.

Czytaj więcej o projektach europejskich w WM WK