Przydatne informacje i adresy


Telefon alarmowy: 112

Infolinie:

Infolinia Straży Granicznej: +48 82 568 51 19

Infolinia dla posiadaczy Karty Polaka przebywającego na Ukrainie: +48 22 523 88 80

Infolinia policji (sprawy bezpieczeństwa oraz osób zaginionych): +48 47 721 23 07

Infolinie urzędów wojewódzkich

Infolinia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców: +48 47 721 75 75

Infolinie Ambasad

Infolinia dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy: +48 22 347 47 08

Infolinia dla studentów i naukowców przyjeżdzających z Ukrainy: +48 22 529 26 62

Infolinia dla ofiar i potencjalnych ofiar handlu ludźmi: +48 22 628 01 20