Przygotowania do wyjazdu


12 marca 2020

9 marca br. podopieczni Grupy Wychowawczej w Olecku rozpoczęli się przygotowania do I tury projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery”, realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze udział 9 uczestników Grupy Wychowawczej w Olecku, na co dzień uczniów Szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkól Technicznych w Olecku kształcących się w zawodzie fryzjer, sprzedawca oraz cukiernik. Celem projektu jest nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych oraz poznanie nowych tendencji w obrębie wyuczonej specjalizacji zawodowej, praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas nauki zawodu w szkole, zwiększenie mobilności zawodowej, motywacji do nauki oraz rozwój kompetencji interpersonalnych. Kluczowym etapem projektu będzie wyjazd na trzytygodniowy staż zawodowy do hiszpańskiej Malagi.

Wsparcie dla osób zakwalifikowanych do projektu rozpoczyna się od zajęć z doradcą zawodowym, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z planowaniem przyszłości edukacyjno- zawodowej oraz aktywnym poruszaniem się po regionalnym i europejskim rynku pracy. Podczas warsztatów młodzież przygotuje swój życiorys zgodnie ze wzorem dokumentu Europass – CV oraz opracuje Indywidualny Plan Działania, który umożliwi wybór najlepszej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej.

Podczas kolejnych etapów realizacji projektu młodzież weźmie udział warsztatach kulturowych oraz w 70-godzinnym kursie języka hiszpańskiego, mającym zniwelować dotychczasowe bariery oraz pozwolić uczestnikom na wykorzystanie potencjału, jaki daje zagraniczny staż zawodowy.

Wyjazd do Malagi będzie dla uczestników prawdziwą lekcją życia, okazją do poznania nowej kultury oraz zdobyciem niezwykle cennych doświadczeń zawodowych.