Równi na rynku pracy – YEI


30 czerwca 2016 roku zakończyła się realizacja projektu „Równi na rynku pracy -YEI”, którego celem była aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

W projekcie „Równi na rynku pracy – YEI” wzięło udział 315 osób w wieku 18-24 lat z województwa warmińsko-mazurskiego.

W trakcie trwania projektu otrzymywali różnego rodzaju wsparcie, które pozwoliło im znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy – zgodnie z założeniami „Gwarancji dla młodzieży”.

Przede wszystkim młodzież objęto opieką pedagogiczną ze strony osób mających odpowiednie przygotowanie, w tym i doświadczenie, do pracy z młodymi ludźmi, a szczególnie z osobami nieaktywnymi. Główną formą wsparcia była pomoc zindywidualizowana nakierunkowana na budowanie własnej wartości beneficjentów, ich umiejętności społecznych oraz zdobycie nowych umiejętności przydatnych w ubieganiu się o pracę. Oprócz pomocy indywidualnej, beneficjenci wzięli udział w grupowych treningach umiejętności społecznych.

W ramach wsparcia aktywizująco-doradczego beneficjenci wzięli udział w zajęciach z doradcami zawodowymi oraz psychologami, które pozwoliły im na wybór odpowiedniego, zgodnego z ich predyspozycjami, szkolenia zawodowego lub kursu, jak również pomogły w przygotowaniu ich do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Mogli szkolić się w bardzo wielu zawodach, np. kelnera-barmana, spawacza, przedstawiciela handlowego, fryzjera, sprzedawcy, kosmetyczki, wizażystki, florystyki, operatora wózka widłowego. Po zakończonym kursie lub szkoleniu zostali skierowani na staże zawodowe, pozwalające im na nabycie umiejętności praktycznych.

Uczestnicy dostali także możliwość podjęcia zatrudnienia u współpracujących z OHP przy realizacji projektu pracodawców.

Niemniej ważne były też inne kursy i szkolenia, również poszukiwane przez pracodawców, jak np. języka obcego, komputerowe (w tym ECDL- European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), prawa jazdy kat. B, przedsiębiorczości.

Efektem realizacji projektu było nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych jego beneficjentów, wzrost umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy, w wyniku czego beneficjenci podjęli zatrudnienie lub założyli własną działalność gospodarczą.

Projekt był realizowany w 16 jednostkach  WM WK OHP:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olszynie
Centrum Edukacji i Pracy OHP Młodzieży w Elblągu
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bartoszycach
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nidzicy
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Iławie
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Działdowie
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Dobrym Mieście
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Olsztynie
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Kurzętniku
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Szczytnie
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie