Uczą się zawodu


30 sierpnia 2019

W Nidzicy rozpoczął się kurs w zawodzie pracownika ds. finansowo-księgowych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ich tematyka to wszelkie zagadnienia związane z organizacją pracy w biurze, od prawidłowego obiegu dokumentów po obsługę specjalistycznych programów finansowo-księgowych.

W kursie zawodowym biorą udział dwie uczestniczki z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nidzicy. Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy „PUR” Sp. z o.o. Kurs obejmuje m.in. podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości, ewidencję podatkową i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa oraz podstawy rozliczeń z ZUS-u. Zajęcia praktyczne to przede wszystkim zadania z zakresu obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstwa oraz praca z wykorzystaniem programów komputerowych Subject.

Nabyte podczas kursów zawodowych umiejętności będą doskonalone podczas trzymiesięcznych staży zawodowych realizowanych we współpracy z lokalnymi firmami.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych