Usługi dla poszukujących pracy


Obywatele polscy zainteresowani pracą za granicą w państwach UE, EOG lub Szwajcarii mogą znaleźć zagraniczne oferty pracy za pośrednictwem sieci EURES na:

Wortalu publicznych służb zatrudnienia centralnej bazie ofert pracy, gdzie publikowane są m.in. zagraniczne oferty pracy, w których pracodawcy zagraniczni zadeklarowali szczególne zainteresowanie rekrutacją obywateli z Polski, obsługiwane przez wojewódzkie urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy. Aktualne oferty w języku polskim znajdują się w zakładce Oferty pracy, staże i praktyki zawodowe / Rodzaj propozycji (oferta pracy) / Miejsce pracy (zagranica).

Portalu EURES, gdzie publikowane są wszystkie oferty pracy ogłaszane przez partnerów EURES państw członkowskich. Oferty złożone przez pracodawców zagranicznych szczególnie zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich są specjalnie oznaczone. Oferty na portalu EURES są publikowane w językach narodowych, przy czym część każdej oferty jest tłumaczona na wszystkie języki narodowe państw członkowskich, w tym na język polski.

 Aktualne oferty pracy

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy organizują w kraju szereg wydarzeń w ramach EURES, jak: międzynarodowe targi pracy, dni rekrutacyjne i informacyjne, warsztaty itp. dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
Kalendarz wydarzeń

Można również zarejestrować swoje CV na portalu EURES , gdzie będzie ono bezpośrednio dostępne dla zarejestrowanych na tym portalu pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich.

Przed wyjazdem do pracy za granicę należy zapoznać się z warunkami życia i pracy w państwie, w którym zamierzamy podjąć pracę. Warto również zapoznać się z sytuacją na rynku pracy danego państwa.

Informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych:

www.eures.europa.eu – informacje nt. warunków życia i pracy oraz informacje nt. sytuacji na rynku pracy, w tym o zawodach nadwyżkowych i deficytowych w każdym z państw członkowskich. Informacje są publikowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim;

www.eures.praca.gov.pl – informacje nt. warunków życia i pracy w każdym państwie członkowskim. Informacje są publikowane w języku polskim.


Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.