Usługi dla pracodawców


Sieć EURES oferuje następujące usługi dla polskich pracodawców:

Usługi oferowane przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) m.in.:

  • dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich;
  • ogłoszenie oferty pracy na portalu EURES. Aby oferta pracy polskiego pracodawcy znalazła się na portalu EURES należy ją zgłosić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP lub do powiatowego urzędu pracy i przekazać informację o tym, że pracodawca życzy sobie upowszechniania swojej oferty we wszystkich krajach UE, EOG i Szwajcarii. Wówczas po zarejestrowaniu oferty pracy w systemie teleinformatycznym OHP lub powiatowego urzędu pracy oferta ta automatycznie zostanie upubliczniona na portalu EURES z odpowiednim oznaczeniem;
  • dostęp do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą. Dostęp ten jest możliwy po zarejestrowaniu się na portalu EURES (zakładka „Zarejestruj się w EURES” / „Zarejestruj się jako pracodawca”).
  • Pozostałe informacje na temat usług dla pracodawców dostępnych na portalu EURES znajdziesz tutaj.

 

Usługi oferowane przez OHP:

  • Przyjęcie oferty pracy dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii i przekazanie na portal EURES oraz przyjmowanie podań o pracę i życiorysów, w przypadku gdy oferta pracy nie zawierała danych identyfikujących pracodawcę, a następnie przekazanie tych dokumentów do pracodawcy.
  • W przypadku gdy pracodawca polski jest szczególnie zainteresowany rekrutacją z wybranego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, oferta pracy przekazywana jest do realizacji przez Wojewódzką Komendę OHP, która przyjmuje ofertę, tłumaczy na język obcy i upowszechnia w wybranym państwie, a także przyjmuje podania o pracę i życiorysy, weryfikuje je i przekazuje pracodawcy, w przypadku gdy oferta pracy nie zawiera danych identyfikujących pracodawcę.
  • W przypadku gdy pracodawca polski zgłosi taką potrzebę, Wojewódzka Komenda OHP może pomagać pracodawcy w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, wspierać pracodawcę w udziale w targach pracy za granicą lub reprezentować pracodawcę na takich targach.
  • Powyższe usługi są dostępne w przypadku, gdy Wojewódzka Komenda OHP posiada możliwości ich realizacji. Kontakt do doradcy i asystentów EURES Warmińsko-Mazurskiej WK OHP:

 

Małgorzata Plaskota – Doradca EURES
Warmińsko-Mazurska WK OHP

tel.89 527-62-04
e-mail: m.plaskota@ohp.pl

Magda Płoskońska – Asystent EURES
Warmińsko-Mazurska WK OHP 

tel.89 527-62-04
e-mail: m.ploskonska@ohp.pl

Kamila Ligęza – Asystent EURES
Warmińsko-Mazurska WK OHP

tel.(55 ) 232-68-19
e-mail: mbpelblag@ohp.pl


 

Usługi informacyjne i doradztwo w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników (dostępne w wojewódzkich komendach OHP, wojewódzkich urzędach pracy oraz na stronie www.eures.praca.gov.pl).

 


 

Informacje o wydarzeniach informacyjnych i rekrutacyjnych, w tym międzynarodowych targach pracy za granicą w państwach UE, EOG i Szwajcarii.

Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy organizowanych na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii w ramach EURES, publikowany na portalu EURES

Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy za granicą organizowanych w ramach EURES, w których biorą udział polscy doradcy EURES

 Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.

0000040139_p