X Ełckie Targi Pracy


8 czerwca 2022

Tegoroczne ełckie targi cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Ściągnęły w jedno miejsce specjalistów lokalnego rynku pracy, przedsiębiorców i instytucje z ofertami pracy, a przede wszystkim młodzież poszukującą pracy, inspiracji  i wsparcia doradczego. Była to świetna okazja do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy na lokalnym i zagranicznym rynku podkreśla Sandra Sobolewska – doradca zawodowy MCK w Ełku. – Można było przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw, instytucji i służb mundurowych. Zasięgnąć informacji o oferowanych miejscach pracy, o warunkach zatrudnienia i wynagrodzeniu. Rozmawiano również o plusach i minusach pracy na różnych stanowiskach. Według Marty Muszyńskiej – pośrednika pracy MCK OHP w Ełku – Możliwość kontaktu z pracodawcą na neutralnym gruncie, to sposób przełamania bariery i stresu przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną.

Podczas targów zespół doradców zawodowych składający się z pracowników organizacji partnerskich zrealizował warsztaty min. Networking w procesie poszukiwania pracy, Bezpieczna praca z EURES, Wachlarz usług rynku pracy.  Podczas warsztatów zachęcaliśmy młodzież do poszukiwania i rozwijania swoich talentów i planowania przyszłości zawodowej ? podkreśla Beata Warsiewicz  doradca zawodowy MCK OHP w Ełku.

X edycja Ełckich Targów Pracy w Ełku było jubileuszowym przedsięwzięciem zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filią w Ełku, Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku i Stanowiskiem Zamiejscowym w Ełku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom  za zaangażowanie i wspólną pracę, gościom za przyjęcie zaproszenia, a uczestnikom za tak liczne przybycie i zainteresowanie.

X Ełckie Targi Pracy odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku oraz Starosty Powiatu Ełckiego.