Zdobyli nowe kompetencje cyfrowe


11 września 2023

Posiadanie kompetencji cyfrowych jest ważne nie tylko dla efektywnego uczestnictwa w dzisiejszym społeczeństwie, ale także dla dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Przekonała się o tym młodzież OHP z Elbląga, która zmierzyła się z kolejnym wyzwaniem i zdobyła nowe umiejętności kończąc 30 godzinny podstawowy kurs komputerowy.

Jego celem było dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera i jego systemu operacyjnego. Młodzież doskonaliła umiejętność korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Program kursu obejmował również tematykę z zakresu: budowy komputera i jego zastosowania, systemu operacyjnego Windows, edytora tekstu Microsoft Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Największym zainteresowaniem wśród jego uczestników cieszyły się jednak zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich, graficznej obróbki zdjęć, mediów społecznościowych i ich wykorzystania w poszukiwaniu pracy.

Podstawowy kurs komputerowy realizowany był w ramach projektu „Aktywni górą!”.