Aktywnie w ferie


13 stycznia 2021

Młodzież z OHP w Gołdapi część ferii zimowych postanowiła przeznaczyć na prace wolontarystyczne. Młodzi dostrzegają w swoim otoczeniu wiele pól do działania – podkreśla Katarzyna Wysocka doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Gołdapi –  tym trudnym zimowym czasie uczestnicy OHP postanowili skupić się na pomocy bezdomnym kociakom.

W pierwszym tygodniu ferii odwiedzili punkty pobytu wolnożyjących czworonogów i zaopatrzyli zwierzęta w świeżą karmę. Dzięki wysiłkom społecznych opiekunów zwierząt w punktach tych rozlokowano specjalne budki i wyznaczono miejsca dokarmiania, a młodzież OHP już od jakiegoś czasu wspiera tę pracę poprzez organizowanie zbiórek karmy na terenie swojej szkoły i propaguje akcję wśród innych uczniów.

Jeden z punktów przebywania bezdomnych kotów znajduje się na terenie OHP w Gołdapi, więc uczestnicy nie tylko angażują się w opiekę nad tymi zwierzętami na co dzień, ale też mają możliwość planowania pomocy długofalowej.

Wolontariat jest doskonałą okazją do kształtowania umiejętności i postaw przydatnych w pracy zawodowej. Pomaga młodzieży odkrywać własny potencjał oraz weryfikować i oceniać zdobyte kwalifikacje.  Dlatego też uczestnicy i kadra jednostek OHP w Gołdapi planują dorzucić swoją cegiełkę do innych akcji charytatywnych organizowanych w naszym mieście – mówi Katarzyna Wysocka – szczególnie, że zapału do tego typu działań gołdapskiej młodzieży nie brakuje.