Dzień dobry w OHP – Czym jest portfolio?


9 października 2020

Rok szkolny wystartował na dobre! Młodzież OHP z Elbląga podczas spotkania z doradcą zawodowym rozpoczęła swoją pracę z portfolio rozwoju osobistego i zawodowego!

W OHP młodzi ludzie uczą się i odbywają praktykę w wybranym przez siebie zawodzie, łącząc w ten sposób naukę z pracą. Towarzyszą im na co dzień pedagodzy, doradcy zawodowi i pośrednicy pracy wspierając w rozwijaniu uzdolnień i pasji, ucząc jak żyć ciekawie i odpowiedzialnie. Wraz z młodzieżą uznaliśmy, że ważne jest odnotowywanie w ciągu tego wspólnie spędzanego czasu własnych przemyśleń i osiągnięć.

Dla uczestników, którzy rozpoczęli naukę z OHP Warmia Mazury mamy przygotowane indywidualne Portfolio rozwoju zawodowego i osobistego. To swojego rodzaju „otwarty dziennik” planowania kariery. Podczas jednych z pierwszych zajęć z doradcą zawodowym zachęcamy naszych podopiecznych do budowania własnego portfolio i pracy na zajęciach z zaproponowaną w drukowanej formie teczką. Dzięki temu na zakończenie nauki będą mieli zbiór ważnych informacji o sobie, będą mogli pokazać przyszłemu pracodawcy dokumentację swojego doświadczenia zawodowego oraz umiejętności.

Życzymy młodzieży fajnych efektów oraz  radości i satysfakcji z twórczego podejścia do codziennej pracy.